Engelsiz Turizm


Herkes için Alanya Projesi kapsamında belirlediğimiz yol haritasının önemli başlıklarından birisi de engelli bireylerin herkes gibi özgürce tatil yapabilmelerini mümkün kılmaktı.

Engelsiz Turizmin temelinde yer alan, engellilerin topluma bağımsız dâhil edilmesi stratejisi doğrultusunda engelli bireylerin saygın ve eşit muamele ile özgürce tatil yaparak toplumsal yaşama katılma haklarına erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu hedef ancak yerli ve yabancı turistlerin tatillerini sorunsuzca geçirmelerine imkân sağlayacak ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çalışmalarının doğru biçimde yapılması ile mümkün olacağı düsturu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.12.2011 tarihinde Engelsiz Turizm Kenti Alanya Projesi’ni oluşturduk, oluşturulan bu konsorsiyumun tüm taraflarının katılımı ile engelsiz turizm komisyonu kapsamında çalışmalar devam etmektedir, hali hazırda bu komisyonun genel sekreteri olarak görev almaktayım.